frontowe

WIZJA SZKOŁY

Dążymy do wychowania absolwenta o najwyższym poziomie intelektualnym, sportowym i etycznym, na miarę człowieka XXI wieku.

Strona internetowa Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie


MISJA SZKOŁY

Zespół Szkół Sportowych w Lubinie (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Sportowa, Gimnazjum nr 2 – Sportowe oraz V Liceum Ogólnokształcące)  jest placówką o czterdziestoletniej tradycji. Długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zaowocowały stosowanym obecnie modelem pracy dydaktyczno-wychowawczej, który polega na:

 • wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
 • wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
 • budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
 • podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
 • stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
 • wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
 • kształtowaniu osobowości i charakteru poprzez rozwój sportowy;
 • ukazywaniu potrzeby stosowania na co dzień zasady „fair play”;
 • zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Szkoła zapewnia:

 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych opartych na stosowaniu nowoczesnych metod nauczania.
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i trenerskiej.
 • Profesjonalne kształcenie sportowe.
 • Możliwość wyboru profilu klasy w obrębie czterech dyscyplin sportowych.
 • Naukę języków obcych od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 • Dostęp do nowoczesnych źródeł informacji w bibliotece i czytelni szkolnej.
 • Interesującą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i sportową.
 • Stałą pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Możliwość wyjazdów na obozy sportowe.
 • Prawidłowo funkcjonujące oddziaływania wychowawczo-opiekuńcze.

W Zespole Szkół Sportowych prowadzone jest szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

 • lekkoatletyka,
 • łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem,
 • pływanie,
 • piłka ręczna,
 • piłka nożna,
 • piłka siatkowa.

Uczniowie nasi mają do dyspozycji następujące obiekty do zajęć sportowych:

 • dwie sale gimnastyczne,
 • siłownię sportową,
 • boisko z torem lekkoatletycznym.

Korzystamy też z obiektów RCS w Lubinie:

 • krytej pływalni Centrum 7,
 • stadionu,
 • hali sportowej.

Nad zdrowiem uczniów czuwa pielęgniarka szkolna, a nad uczniami klas sportowych ponadto lekarz medycyny sportowej. Możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i sportowymi. Nasi uczniowie i absolwenci startują w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach. Reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata. Zdobywali tytuły Mistrzów Polski Seniorów, Juniorów, Młodzików i Dzieci. Od kilku lat szkoła podstawowa i gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie zajmuje pierwsze miejsce w rywalizacji sportowej szkół Dolnego Śląska. Dzięki działalności sportowej Zespołu Szkół Sportowych uczniowie mają szansę nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, ale również wyjeżdżać na obozy sportowe oraz zawody w kraju i za granicą

Kategorie:

 

Ostatnie komentarze

 

  O MKS Cuprum

   
  Klub łyżwiarstwa szybkiego z siedzibą w Lubinie, powstały w 1973 roku. Cuprum odnosi znaczące sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej w każdej kategorii wiekowej.

  Kontakt

   

  Aby skontaktować się z MKS Cuprum skorzystaj z poniższych danych:

  Tel: 76 842 16 10
  Email: m.wegrzynowski@zsslubin.pl
  Adres: Sybiraków 11, 59-300 Lubin

  Facebook